View Single Post
  #2 (permalink)  
Old 10-23-2007, 05:10 PM
CatBui's Avatar
CatBui CatBui is offline
Senior Member
 
Join Date: Jul 2007
Posts: 107
Nhu Cầu Quan Trọng Là Dạy Ḿnh

Mỗi khi ta nghĩ sai, ta sẽ nói sai và làm sai. Cái sai đây không phải là phải quấy theo lư lẽ, mà cái sai đây là sai người, sai chỗ, sai thời gian và không gian.

Đó là v́ ta chưa quán triệt được ta, và dĩ nhiên là chưa hiểu người. Nếu ta quán triệt được tâm thân ư của ḿnh th́ chiếc màn hay tấm chắn giữa ta và người sẽ rớt xuống và ta cùng người hợp nhất.

Hợp nhất ở đây không phải là ta giống người, mà người như thế nào th́ trạng thái ta lúc bấy giờ như thế đó. Đó mới thật sự là hiểu người hoàn toàn.

Cái Biết tiến tới hay thụt lùi theo nhiều giai đoạn, nhiều giai tầng, và nhiều đoạn sâu.

Muốn tiến đến lục thông ta phải quán triệt những ǵ nhỏ nhất, như những hạt vi trần trước khi nó xuất hiện. Những ǵ nhỏ nhất, ḍng điện ta đă bắt được trước khi nó xuất hiện, th́ há ǵ ư tưởng, sự suy nghĩ, hay tư tưởng con người.

Cái Biết phải đến tức khắc trước khi việc xảy ra được người đời gọi là tiên tri.

Tiên tri không phải do phỏng đoán, v́ phỏng đoán là dựa vào tất cả mọi sự việc đă xảy ra, mà việc đă xảy ra không thể giống việc chưa xảy ra, v́ bị thay đổi, bởi sự tiến hóa của muôn loài vạn vật, trong đó có con người bao gồm kỹ thuật và kinh nghiệm học hỏi.

Cái biết tức khắc (priori knowledge) không dựa vào kinh nghiệm (empirical knowledge) mà dựa vào sự trống không của sự sáng tạo không có khởi nguồn.

Chỉ có sự trống không, sự trong sạch của con người mới vượt được định luật, kinh nghiệm của con người thu lượm từ tiền sử.

Nếu kinh nghiệm đúng, khoa học kỹ thuật đúng, triết lư đúng, tôn giáo đúng, th́ tại sao ngày hôm nay con người c̣n măi ngụp lặn trong sự tranh chấp từ tôn giáo đến chánh trị lẫn kinh tế.

Ta c̣n dựa vào kinh nghiệm, ta c̣n sai lầm. Phải chấm dứt biến ḿnh thành con vẹt biết nói, cái máy do con người nhào nặn thêm bớt, để trở về với con người thật sự.

Ngày nào mà thành kiến chủ quan c̣n đè nặng đầu óc, thân tâm trí, th́ ngày ấy ta vẫn c̣n là một kẻ mang tâm bệnh chỉ biết dạy đời mà quên nhu cầu quan trọng là dạy ḿnh.
Reply With Quote