View Single Post
  #5 (permalink)  
Old 10-23-2007, 05:16 PM
CatBui's Avatar
CatBui CatBui is offline
Senior Member
 
Join Date: Jul 2007
Posts: 107
Trí Tuệ Toàn Dân Bảo Vệ Lănh Thổ -- Về Bốn Cửa Tử

Làm thế nào để không lọt vào bẫy hay thủ đoạn của người khác?

Dùng thủ đoạn có thành công không hay chỉ thất bại? Thành công trong trường hợp nào và thất bại trong trường hợp nào?

Dùng trí tuệ là làm sao? Thành công hay thất bại? Thành công điểm ǵ và thất bại điểm ǵ? Môi trường nào? Trường hợp nào? Đạo hay đời? T́nh, tiền, danh vọng, hay chức quyền?

Thế nào là trí tuệ, bát nhă?

Trí tuệ là Bát Nhă. Cả hai chỉ có một nghĩa là KHÔNG. Nếu đă không th́ không có trường hợp, môi trường riêng rẽ, không riêng cho Đạo hay Đời.
Bát Nhă là tâm không, v́ vậy Trí Tuệ là ở trạng thái trống không, không tính toán, bợn nhơ. Mắt tai mũi lưỡi thân ư luôn ở trạng thái trống không, ở thể Định, hoàn toàn không bị lệ thuộc từ t́nh cảm đến vật chất.

Tuy là trạng thái trống không nhưng cái trống không vô cùng kiên cố, như một bức tường vô h́nh vững chắc và cứng rắn như Kim Cương, tức là Kim Cương Thành hay Kim Cang Thành.

Sự trống không rực rỡ đầy hào quang. Trống không nhưng lại là một ngọn lửa có khả năng đốt cháy mọi sự nghi ngại, sợ hăi, mọi sức áp chế của người xung quanh lẫn nội tâm ích kỷ của ta, nếu nó có gan trỗi dậy. Ta sẽ dập tắt mọi động khởi của tâm địa yếu hèn của chính ḿnh.

Bất cứ một sự động tâm nào dù khéo léo, khôn ngoan quỷ quyệt của chính tâm địa thấp hèn của ta có vươn lên, sẽ bị ngọn lửa tâm thức trống không, ngọn lửa Kim Cang hay Kim Cang Thành của ta dập tắt ngay từ trong trứng nước.

Ngọn lửa Kim Cang hay Kim Cang Thành của ta phải cần củng cố trong mỗi giờ mỗi khắc, mỗi sát na. Ta cần thổi cho ngọn lửa mạnh lên bằng chính sự thực tập và tự nhắc nhở ḿnh luôn. Ta bồi đắp từng giờ từng phút cho Kim Cang.Thành càng ngày càng vững, càng cao lên.

Với ngọn lửa và thành lũy Trống Không Bát Nhă Kim Cang đó ta tiếp tục tiến bước cho hết cuộc đời ở hiện kiếp.

Ta thà chết chớ không để ngọn lửa, bức tường Không Tánh của ta bị dập tắt phá vỡ, bởi tiền tài danh vọng của trần thế. Khi dứt được “bốn cửa tử” đó, th́ ta sẽ không dùng thủ đoạn hay bị thủ đoạn đánh gục.

Bốn cửa tử: tiền, tài, danh, vọng là chiếc bẫy sập cho ai c̣n chữ Muốn.

Ta không bị bốn cửa tử đó kềm hăm v́ ta không dùng thủ đoạn để đoạt tiền tài danh vọng với mọi thủ đoạn thấp hèn. Thủ đoạn là những trái banh liệng vào tường. Ta dùng thủ đoạn th́ kết quả của các thủ đoạn sẽ trở lại đánh trúng ta với những hậu quả tốt lẫn xấu trong nhất thời, với những hệ quả khó đo lường được.

Những ǵ ta thấy tại Việt Nam hiện nay đều không thật v́ nó biến chuyển không ngừng. Đây là một giai đoạn với nhiều sàng xẩy và thử thách xảy ra trong mọi ngành nghề. Bốn cửa tử đang mở ra khắp dải đất h́nh chữ S trong mọi môi trường, đẳng cấp.

Tất cả mọi việc, mọi lớp tuồng như trong một gánh hát xiệc có đủ các vai tṛ từ hề, cho đến đào kép chánh, phụ.

Ta không chạy theo ảo tưởng của từng vai tṛ hay lớp tuồng mà luôn phải b́nh tâm quán sát. Quán sát ngay chính ta trước nhất để xem sự chuyển đổi của nội tâm phản ánh theo sự chuyển dịch của Việt Nam, nhất là trong phạm vị tôn giáo lẫn chánh trị.

Tôn giáo và chánh trị là hai vấn đề làm thay đổi quốc gia Việt Nam, v́ thuộc về tâm thức con người, tâm thức toàn dân. Tâm thức dân tộc muốn chiều nào th́ quốc gia dân tộc sẽ hướng về chiều đó. Tâm thức dân tộc mạnh, trí tuệ mạnh, ngọn lửa Kim Cang mạnh, sẽ đốt tan mọi áp lực từ tư tưởng chánh trị của cộng sản vô thần đến sự thống trị của ngoại bang.
Trí tuệ của toàn dân cũng là một thành quách Kim Cang vững mạnh để bảo vệ lănh thổ Việt Nam trước các áp lực muốn xâm chiếm lănh thổ và tài nguyên của ngoại bang.
Reply With Quote