View Single Post
  #7 (permalink)  
Old 10-23-2007, 05:19 PM
CatBui's Avatar
CatBui CatBui is offline
Senior Member
 
Join Date: Jul 2007
Posts: 107
Đạo Học: Dứt Tuyệt Ao Vọng Và Tham Vọng

Điều kiện tiên quyết để được giải thoát là phải Thấy và phải có đủ tâm lực, nghị lực, và sáng suốt để lựa chọn con đường giải thoát trong nhiều con đường.

Nếu sáng suốt ta sẽ thấy mọi tư tưởng và hành động của con người đều nằm trong một công thức sẵn có của nhân-quả. Nhân nào th́ quả đó. Cuộc đời sẽ vô cùng giản dị khi ta nh́n rơ tham sân si hỉ nộ ái ố của chính ḿnh và ḿnh không để nó điều khiển ḿnh.

Chỉ một tíc tắc để cho tâm lắng đọng, nh́n rơ ḿnh, tức rơ người, th́ sự giao động của các lục giác chấm dứt hay nói khác hơn, dù cho lục giác có giao động, tâm ta cũng vẫn định. Biết nhưng không chuyển tâm thức theo nó để trở nên hành động.

Cái Biết trực tiếp với Cái Thấy. Ta không hành động nhưng ta biết rơ, nếu ta hành động theo sự thúc đẩy của lục căn lục trần th́ hậu quả ǵ sẽ xảy ra.

Ta nh́n thấy hết tất cả mọi hành động và phản ứng giữa ta và người. Nếu ta làm, nói điều ǵ th́ việc ǵ sẽ xảy ra. Nếu ta làm, nói điều kia th́ việc ǵ sẽ xảy ra. Do đó, ta có thể quyết định lời nói và việc làm nào cho phù hợp.

Một chứng nhân của thời đại, một hiền triết, một minh sư, là người Thấy, Biết. Họ nh́n rơ sự vận hành, phối hợp giữa con người và vũ trụ. Họ sống với con người để nh́n, thấy, biết mọi cảm tưởng và cảm giác, mọi phản ứng.

Họ phải thấy như không thấy, và biết như không biết, để không bị thất vọng hay hy vọng khi nh́n thấy những sự sai lầm hay thành công của con đường đi của các phần tử cộng đồng hay quốc gia, nhân loại.

Có bao bậc hiền triết, Thấy, Biết rồi đi đến thất vọng t́m cái chết cho chính ḿnh v́ cảm thấy bất lực.

Càng Thấy, Biết, ta càng phải nên tịnh tâm quán chiếu, diệt trừ cái tham vọng cứu đời, cứu người nếu có. Ta chỉ nên làm hết sức ḿnh trong hiện kiếp và dứt tuyệt ảo vọng và tham vọng cho chính ḿnh.

PHẢI LUÔN LÀ TA CỦA HIỆN TẠI

Người có sứ mạng tự quyết định việc làm của ḿnh hay đợi lúc nào thuận tiện theo Thiên Thời Địa Lợi Nhân Ḥa?

Thiên thời địa lợi nhân ḥa tạo hoàn cảnh và thời điểm cho người có sứ mạng hay người có sứ mạng tạo ra thiên thời địa lợi nhân ḥa?

Khi nào ḿnh biết là thiên thời địa lợi nhân ḥa? Dựa vào yếu tố nào? Làm sao biết chắc đó là thời điểm thiên thời địa lợi nhân ḥa?

Thiên thời địa lợi nhân ḥa của mỗi người đều khác nhau mà phần lớn là do chủ quan của cái muốn của họ. Nếu họ muốn làm ăn, làm chánh trị, họ sẽ nh́n mọi việc theo nhu cầu và nhăn quan, với óc phán đoán và định giá hoàn cảnh và các việc xảy ra theo ư của họ.

Phần nhiều những kẻ thời cơ chánh trị hay làm ăn buôn bán chụp giựt thường chộp ngay những cơ hội mà họ cho là có đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân ḥa trên.

Khi nh́n một việc với ḷng ham muốn tiền của danh lợi quyền lực, người ta hay lầm ba yếu tố trên và tưởng đă đến thời, đến lúc, nên họ tranh nhau chụp lấy cơ hội sợ trễ th́ sẽ vào tay kẻ khác.

Người thực tâm lo cho Đạo, cho Đất nước, th́ không bao giờ làm việc theo lối Cơ Hội Chủ Nghĩa, mà mọi sự suy nghĩ, quán chiếu, quyết định đều đặt quyền lợi của Đạo hay Dân tộc trước tiên. V́ vậy không ai có thể mua chuộc họ được bằng tiền của, quyền lợi, hay chức vụ.

Nếu là một kẻ giúp đời giúp đạo một cách bất vụ lợi th́ phải luôn mạnh tay cắt bỏ ngay “cái Muốn.” Bất cứ cái Muốn nào. Phải dứt khoát với chính ḿnh th́ tâm thức ta không c̣n luyến lưu, không c̣n sống trong nguồn hy vọng ảo tưởng nào cả. Có như thế ta mới có thể Định Tâm tiến bước không c̣n nao núng hay sợ hăi.

Tuy nhiên ta cần ở thể định một cách sáng suốt và linh hoạt, để xem xét kỹ và quán chiếu với tâm không khách quan những biến chuyển nội và ngoại tại của ta cùng những người và cảnh xung quanh.

Phải ở thể định với một nội lực sâu dầy không c̣n bị ư của ta và ư của người lôi kéo, thúc đẩy. Rất cần thiết để nh́n mọi sự vật NHƯ LÀ th́ ta đoạn tuyệt với óc tưởng tượng và ảo tưởng trong hiện tại và ngay trong tương lai.

Ta luôn là ta của hiện tại. Không ngoái đầu lại để làm dơ kư ức đă được thanh lọc chùi lau trong sạch, mất cả t́ vết. Vậy nếu muốn thực hiện lư tưởng phục vụ đời đạo, ta phải cố gắng giúp ta vượt thoát mọi trở ngại để đẩy con tàu ra khơi, không chểnh mảng tŕ kéo v́ ảo tưởng sợ hăi.
Reply With Quote