Threads: , Posts: , Members:
Online:

Go Back   Psyche > Tâm Linh, Huyền Bí > Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh

Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 12-14-2018, 01:58 PM
KienThuc's Avatar
KienThuc KienThuc is offline
Senior Member
 
Join Date: Sep 2007
Posts: 85
Tuệ Phát Triển Định

TUỆ PHÁT TRIỂN ĐỊNH
Chỉ dẫn thực hành các phương pháp thiền của Đức Phật
Tác giả Ācariya Mahā Boowa Ñāṇasampanno Ācariya Paññāvaḍḍho
Thera dịch sang tiếng Anh

Mục lục
  1. Lời giới thiệu 9
  2. Giới 11
  3. Định 1 18
  4. Định 2 29
  5. Định 3 33
  6. Tuệ 42 Từ vựng 56
  7. Lời tán dương của Ngài Ācariya Mahā Boowa 63

Lời giới thiệu
Cuốn sách ‘Tuệ phát triển Định” này là một trong số ít sách do Ācariya Mahā Boowa (Bhikkhu Ñāṇasampanno) viết. Ngài trụ tŕ Thiền viện Trong rừng Baan Taad nằm tại vùng nông thôn gần ngôi làng nơi ngài đă sinh ra và lớn lên. Sau khi rời trường học, ngài đă tới chùa Bodhisomporn ở Udonthani, nơi ngài thọ giới Sāmanera theo Đại đức Chao Khun Dhammachedi. Khi ngài đến tuổi trưởng thành, ngài được thọ giới Tỳ-kheo và ít lâu sau ra đi t́m vị thầy dạy thiền cho ḿnh. Ngài được dẫn tới gặp Ngài Ācariya Mun (Bhuridatta Thera) và Ācariya Mahā Boowa nói rằng ngay khi gặp Ācariya Mun, ngài lập tức biết rằng đó là vị thầy của ḿnh. Ngài học và tu tập dưới sự hướng dẫn của Ācariya Mun trong 9 năm đến khi Ācariya Mun mất vào tuổi 80. Sau đó, Ācariya Mahā Boowa tự ḿnh tu tập trên đồi và trong rừng núi Thái Lan. Tiếp đó, ngài đi khắp các vùng trên đất nước, gần như đă qua tất cả các tỉnh. Khi ngài được các nhà hảo tâm dâng cúng mảnh đất gần làng của ngài để xây một thiền viện, ngài không du hành nữa mà sống tại thiền viện đó. Nhiều từ trong ‘Tuệ phát triển Định” được để nguyên tiếng Pāli v́ thường không có từ có nghĩa tương đương trong tiếng Anh; hy vọng độc giả thứ lỗi nếu gặp khó khăn khi đọc những từ này, nhưng tôi cho rằng người đọc thà không hiểu c̣n hơn hiểu sai. Tuy vậy, phần giải nghĩa từ khá súc tích ở cuối sách có bao gồm tất cả các từ Pāli không được giải thích trong phần bài viết. Hy vọng cuốn sách này sẽ mang Pháp tới cho nhiều người và sẽ giúp họ nhận ra rằng Pháp sống động hiện vẫn c̣n đó và không chỉ là cái ǵ đó của quá khứ xa xôi hoặc tương lai xa vời dưới thời của vị Phật tương lai. Mong rằng tất cả những ai đọc cuốn sách này sẽ t́m được điều lợi ích giúp cho họ đạt đến Niết Bàn tối thượng.

Bhikkhu Paññāvaḍḍho
Thiền viện trong rừng Baan Taad, 2003
Attached Files
File Type: pdf Wisdom_Develops_Samadhi-tieng-viet.pdf (528.2 KB, 0 views)
Reply With Quote
Reply

Tags
tuệ phát triển Định

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
All times are GMT -7. The time now is 10:32 PM.
[email protected]
A vBSkinworks Design