Threads: , Posts: , Members:
Online:

Go Back   Psyche > Search Forums

Showing results 1 to 25 of 164
Search took 0.03 seconds.
Search: Posts Made By: DjDoan
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 01-15-2014, 12:50 PM
Replies: 0
Views: 2,287
Posted By DjDoan
Cầu siêu trong Pháp Hội Di Đà

Bài giảng của Thầy Hằng Trường

Chào các bác,
Hôm nay thầy sẽ nói cho các bác và các anh chị nghe về ư nghĩa của cầu siêu và làm thế nào để việc cầu siêu được đúng đắn.

Mỗi người cần có một bài...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 01-15-2014, 12:49 PM
Replies: 0
Views: 2,165
Posted By DjDoan
Cầu an trong Pháp Hội Di Đà

Cầu an là một phong cách mà chúng ta thấy thường xuyên nhất trong Phật giáo. Những người được cầu an thường là những người thân thương của ḿnh. Quan niệm cầu an thật sự không phải của Phật giáo mà...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 01-15-2014, 12:44 PM
Replies: 0
Views: 2,433
Posted By DjDoan
Tŕ Chú Đại Bi có cần hiểu nghĩa không?

Thầy Hằng Trường giảng - Xuân Dung ghi lại

LTS: Thầy Hằng Trường bắt đầu thuyết giảng về “Huyền Nghĩa của Chú Đại Bi” vào tháng 11, 2013. Sau bài giảng nghĩa hai câu đầu của Chú Đại Bi, một câu...
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 04-28-2011, 12:45 PM
Replies: 0
Views: 2,535
Posted By DjDoan
Giận - Thích Nhất Hạnh.

Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay...
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 04-28-2011, 12:39 PM
Replies: 0
Views: 2,370
Posted By DjDoan
Kinh Thủ Lăng Nghiêm

LỜI NÓI ĐẦU

Chư Phật ra đời chỉ nhằm một mục-đích là dạy-bảo chỉ-bày cho chúng-sinh giác-ngộ và thật-chứng Pháp-giới-tính như Phật. Pháp-giới-tính là tính bản-nhiên của tất-cả sự vật, nghĩa là của...
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 04-28-2011, 12:22 PM
Replies: 0
Views: 2,797
Posted By DjDoan
Thâm ư qua h́nh tượng Phật, Bồ Tát - Thích Thanh Từ

TỰA

Thờ Phật và Bồ-tát là cốt tỏ ḷng nhớ ơn, cung kính và học đ̣i theo hạnh nguyện của các Ngài. Bởi v́ chư Phật đă trải vô số kiếp cần khổ tu hành và đă biết bao nhiêu lần hy sinh thân mạng để...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 08-23-2010, 06:26 PM
Replies: 2
Views: 2,576
Posted By DjDoan
Đối với cái nh́n của chúng ta th́ cái chết của Tổ...

Đối với cái nh́n của chúng ta th́ cái chết của Tổ Sư Tử chẳng qua là để trả nghiệp. Luật nghiệp quả không sót một ai cho dù kẻ đó là người chứng đạo. Trường hợp nầy cũng giống như tôn giả Mục Kiền...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 08-23-2010, 06:26 PM
Replies: 2
Views: 2,576
Posted By DjDoan
Thế nào là vô tướng làm thể? Con người v́ mê...

Thế nào là vô tướng làm thể?

Con người v́ mê lầm mà nghĩ rằng thân ḿnh tức là ngũ uẩn là thật và vạn pháp sinh diệt cũng là thật cho nên cuộc sống mới quay cuồng đau khổ. Bây giờ nếu chúng sinh...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 08-23-2010, 06:24 PM
Replies: 2
Views: 2,576
Posted By DjDoan
Thuyết Nhị Nguyên và Chân Lư Nhất Như

Lục Tổ nói:”không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái ǵ là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh?”. Khi con người không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ tốt, không nghĩ xấu, không nghĩ hay, không...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 08-23-2010, 06:07 PM
Replies: 2
Views: 2,744
Posted By DjDoan
Các ư tưởng về vũ trụ đa chiều thực tại Đối...

Các ư tưởng về vũ trụ đa chiều thực tại

Đối với các nhà khoa học thế giới, ư tưởng về vũ trụ đa chiều thực tại hay vũ trụ song song đă xuất hiện cách đây 7 thập niên. Vào năm 1935, tác giả thuyết...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 08-23-2010, 06:05 PM
Replies: 2
Views: 2,744
Posted By DjDoan
Hệ quả 2 - Tồn tại một b́nh diện vật chất phi...

Hệ quả 2 - Tồn tại một b́nh diện vật chất phi cấu trúc.

Thật vậy, do vũ trụ có vô số chiều thực tại nên suy ra sự hiện diện một b́nh diện vật chất với mức mật độ cực tiểu (hay dải tần số cực...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 08-23-2010, 06:00 PM
Replies: 2
Views: 2,744
Posted By DjDoan
Lư thuyết về vũ trụ đa chiều thực tại

Trong bài này sẽ tŕnh bày một số điểm lư thuyết mà dựa vào đó có thể làm sáng tỏ nhiều hiện tượng tâm linh bí ẩn và mở ra nhiều hướng nghiên cứu lư thú. Đầu tiên là xét đến các khái niệm và định...
Forum: Video 06-25-2009, 02:33 PM
Replies: 0
Views: 2,707
Posted By DjDoan
Tụng Niệm Khúc

Kinh Phật, Nhạc Nguyễn Hữu Tân Nu, ca si Thanh Thủy

http://www.youtube.com/watch?v=uYKhpoQSu08
Forum: Archive 06-23-2009, 03:48 PM
Replies: 2
Views: 3,685
Posted By DjDoan
Our effort in walking meditation is to see our...

Our effort in walking meditation is to see our movements as closely as the camera sees them, frame by frame. We also want to observe the awareness and intention preceding each movement. We can also...
Forum: Archive 06-23-2009, 03:47 PM
Replies: 2
Views: 3,685
Posted By DjDoan
The next stage is moving the foot forward. In...

The next stage is moving the foot forward. In moving the foot forward, the dominant element is the air element, because motion is one of the primary characteristics of the air element. So, when they...
Forum: Archive 06-23-2009, 03:47 PM
Replies: 2
Views: 3,685
Posted By DjDoan
The Benefits of Walking Meditation

Sayadaw U Silananda
Buddhist Publication Society
Bodhi Leaves BL 137
Copyright © 1995 U Silananda

--------------------------------------------------------------------------------

At our...
Forum: Archive 06-23-2009, 03:45 PM
Replies: 0
Views: 2,664
Posted By DjDoan
Beginning Insight Meditation

Author: Dorothy Figen

For the beginning meditator I believe it would be helpful to establish an order in the various steps taken in meditation. First, then, it would be wise to establish a place...
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 06-08-2009, 06:34 PM
Replies: 4
Views: 4,032
Posted By DjDoan
Chơn Lư GIÁC NGỘ 50. Người ở đời nếu không tu...

Chơn Lư GIÁC NGỘ
50. Người ở đời nếu không tu th́ khó sống an vui, mà tu sái phaép th́ lại càng khó sống an vui hơn nữa.

Chơn Lư KHUYẾN TU
51. Khi chúng ta bị người đánh đập, th́ chúng ta vội...
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 06-08-2009, 06:34 PM
Replies: 4
Views: 4,032
Posted By DjDoan
Những lời dạy của Tổ Sư Minh Đăng Quang

Dưới đây là những lời dạy của Tổ Sư Minh Đăng Quang được rút ra từ những bài Chơn Lư trong bộ Chơn Lư 69 cuốn của Tổ sư.

TRÍCH TINH HOA GIÁO LƯ

1. Người mà giác ngộ chơn lư, mới biết đường đi,...
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 06-08-2009, 06:23 PM
Replies: 4
Views: 4,032
Posted By DjDoan
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hệ Phái Khất Sĩ ...

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Hệ Phái Khất Sĩ
Chơn Lư
Tổ Sư Minh Đăng Quang
(Thuyết Pháp Online (http://www.tinhxaminhdangquang.com/diendan/music.php?do=album&id=41))
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 06-08-2009, 06:15 PM
Replies: 4
Views: 4,032
Posted By DjDoan
Tiểu sử

TỔ MINH ĐĂNG QUANG
(1923-1954)

Tổ Minh Đăng Quang thế danh là Nguyễn Thành Đạt, tự Lư Hườn, sinh ngày 26 tháng 9 năm Quư Hợi (1923) tại làng Phú Hậu, tổng B́nh Phú, quận Tam B́nh, tỉnh Vĩnh...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 06-08-2009, 12:48 AM
Replies: 1
Views: 2,351
Posted By DjDoan
1- Độc đầu Ư thức: Ư thức có khả năng hoạt...

1- Độc đầu Ư thức:

Ư thức có khả năng hoạt động riêng biệt không cần sự phối hợp của năm thức trên. Ư thức có thể tổng hợp những việc đă qua, suy nghiệm những sự kiện trong hiện tại và lập dự án...
Forum: Nghiên Cứu và Thảo luận 06-08-2009, 12:46 AM
Replies: 1
Views: 2,351
Posted By DjDoan
Lộ tŕnh tiến triển của Ư thức trong sự tạo nghiệp

Sự tạo nghiệp của ư thức phát xuất từ nhiều nguyên nhân, có thể là do sự phán đoán sai lầm của ư thức trong trường hợp phi lượng (sự nhận xét sai về đối tượng) mà tạo ra nghiệp. Cũng có thê là do bản...
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 06-08-2009, 12:28 AM
Replies: 4
Views: 4,032
Posted By DjDoan
Con đường tiến hóa của chúng sanh

Trong quá tŕnh hoằng pháp, thực hiện sứ mạng khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ tại Việt Nam, Tổ sư Minh Đăng Quang đă vạch ra một kế hoạch truyền bá tư tưởng có tŕnh tự rơ ràng. Nhằm mục đích thuyết phục...
Forum: Tủ sách Huyền Bí, Tâm Linh 06-07-2009, 05:48 PM
Replies: 4
Views: 4,502
Posted By DjDoan
Giải pháp lâu dài duy nhất đối với sự khủng hoảng...

Giải pháp lâu dài duy nhất đối với sự khủng hoảng xung đột bản ngă là phải siêu việt bản ngă hoàn toàn và đi đến chấp nhận lối sống thừa nhận tính tùy thuộc hỗ tương căn bản của chúng ta với người...
Showing results 1 to 25 of 164

 

All times are GMT -7. The time now is 02:12 AM.
[email protected]
A vBSkinworks Design